Giraud, Eugene Pierre Francois

Showing all 21 paintings

Eugene Pierre Francois Giraud

Giraud, Eugene Pierre Francois

A lady at her toilette

Giraud, Eugene Pierre Francois

A postmortem portrait of Balzac

Giraud, Eugene Pierre Francois

A Spanish Beauty With A Fan

Giraud, Eugene Pierre Francois

Alexandre Dumas

Giraud, Eugene Pierre Francois

Armand Joseph Bruat, Admiral of France

Giraud, Eugene Pierre Francois

Blind Mans Buff

Giraud, Eugene Pierre Francois

Danseuse au Caire

Giraud, Eugene Pierre Francois

Habitation Russe a Stadienka

Giraud, Eugene Pierre Francois

Harem

Giraud, Eugene Pierre Francois

Johann Fischer von Waldheim

Giraud, Eugene Pierre Francois

Journey from Paris to Cadiz 1846

Giraud, Eugene Pierre Francois

La Douane Italienne au Simplon

Giraud, Eugene Pierre Francois

Le bal de lOpera

Giraud, Eugene Pierre Francois

Making Crepes

Giraud, Eugene Pierre Francois

Orientale

Giraud, Eugene Pierre Francois

Portrait de la princesse Mathilde Napoleon

Giraud, Eugene Pierre Francois

Rochers a Fontainebleau

Giraud, Eugene Pierre Francois

Spanish Dancer

Giraud, Eugene Pierre Francois

The Finding of Moses

Giraud, Eugene Pierre Francois

The Spanish Beauty with Fan

Giraud, Eugene Pierre Francois

Young Washerwoman