Kaemmerer, Frederick Hendrik

Showing all 18 paintings

Frederick Hendrik Kaemmerer

Kaemmerer, Frederick Hendrik

A Day At The Carnival

Kaemmerer, Frederick Hendrik

Allegory of Summer

Kaemmerer, Frederick Hendrik

An Afternoon Of Fishing

Kaemmerer, Frederick Hendrik

At the Seashore

Kaemmerer, Frederick Hendrik

At the Zoo

Kaemmerer, Frederick Hendrik

By The Sea

Kaemmerer, Frederick Hendrik

By the Skating Pond

Kaemmerer, Frederick Hendrik

Flute Player with Sheep

Kaemmerer, Frederick Hendrik

Le Dispute

Kaemmerer, Frederick Hendrik

Melody on Spring

Kaemmerer, Frederick Hendrik

On The Lookout

Kaemmerer, Frederick Hendrik

Red Stockings

Kaemmerer, Frederick Hendrik

School Belles

Kaemmerer, Frederick Hendrik

Sitting For Her Portrait

Kaemmerer, Frederick Hendrik

Tea In The Garden Autumn

Kaemmerer, Frederick Hendrik

The Fishwives

Kaemmerer, Frederick Hendrik

View of Scheveningen

Kaemmerer, Frederick Hendrik

White Stockings