Kallela, Akseli Gallen

Showing 151–180 of 204 results

Kallela, Akseli Gallen

The Boats Lament

Kallela, Akseli Gallen

The Broken Pine

Kallela, Akseli Gallen

The Capture of the Sampo

Kallela, Akseli Gallen

The Defense of the Sampo

Kallela, Akseli Gallen

The Ekola Croft in Evening Sunlight

Kallela, Akseli Gallen

The Ekola Farmyard

Kallela, Akseli Gallen

The First Lesson

Kallela, Akseli Gallen

The Fisherman

Kallela, Akseli Gallen

The Fratricide

Kallela, Akseli Gallen

The Giant Pike

Kallela, Akseli Gallen

The girl and the rooster

Kallela, Akseli Gallen

The Great Pike

Kallela, Akseli Gallen

The Indian Siu Ohutaa

Kallela, Akseli Gallen

The Island of the Blessed

Kallela, Akseli Gallen

The Lair of the Lynx

Kallela, Akseli Gallen

The Lamenting Boat

Kallela, Akseli Gallen

The Lamenting Boat

Kallela, Akseli Gallen

The Log Floater

Kallela, Akseli Gallen

The Lovers

Kallela, Akseli Gallen

The Maids of Tapiola

Kallela, Akseli Gallen

The Model

Kallela, Akseli Gallen

The Neovius Family

Kallela, Akseli Gallen

The Old Woman and the Cat

Kallela, Akseli Gallen

The Pauper

Kallela, Akseli Gallen

The Plain of Donya Sabuk on Fire

Kallela, Akseli Gallen

The Sauna Girl

Kallela, Akseli Gallen

The Slain Lemminkainen

Kallela, Akseli Gallen

The storm