Kretzschmer, Johann Hermann

Showing all 8 paintings

Johann Hermann Kretzschmer

Kretzschmer, Johann Hermann

Grandfathers Birthday

Kretzschmer, Johann Hermann

Home from School

Kretzschmer, Johann Hermann

Mother and Child

Kretzschmer, Johann Hermann

Road ?onstruction between Kobi and Gudauhr

Kretzschmer, Johann Hermann

The Broken Kite

Kretzschmer, Johann Hermann

The First Cradle