Vereshchagin, Vasily

Showing 31–60 of 408 results

Vereshchagin, Vasily

Bad News from France

Vereshchagin, Vasily

Bania trader Bombay 1874 1876

Tretyakov Gallery Moscow

Barge Hauler

Tretyakov Gallery Moscow

Barge Hauler

Vereshchagin, Vasily

Barge Haulers

Vereshchagin, Vasily

Bashi Bazouk Albanian 1877 1878

Vereshchagin, Vasily

Bayonet Charge 1887-1895

Vereshchagin, Vasily

before attacking Plevna 1881

Tretyakov Gallery Moscow

Before the Attack

Vereshchagin, Vasily

Before the Confession

Vereshchagin, Vasily

Beggar

Vereshchagin, Vasily

Beggar Ninety Six Years Old 1891

Vereshchagin, Vasily

Beggars in Samarkand 1870

Vereshchagin, Vasily

Bhil Man

Vereshchagin, Vasily

Bodies of Turkish Soldiers

Tretyakov Gallery Moscow

Buddhist Lama

Tretyakov Gallery Moscow

Buddhist Monastery

Vereshchagin, Vasily

Buddhist Praying

Tretyakov Gallery Moscow

Buddhist Temple in Darjeeling

Tretyakov Gallery Moscow

Bukhara Soldier

Vereshchagin, Vasily

Bukhara soldiers sarbaz 1873