Tretyakov Gallery Moscow

Showing 721–750 of 1161 results

Makovsky, Konstantin Yegorovich

Portrait of V.A. Morozova

Nesterov, Mikhail Vasilevich

Portrait of V.I. Nesterov

Nesterov, Mikhail Vasilevich

Portrait of Vladimir Chertkov

Tretyakov Gallery Moscow

Portrait Of Vs Putyatina 1815-1816