Jan Frederik Pieter Portielje

Showing 1–30 of 46 results

Portielje, Jan Frederik Pieter

A Compelling Portrait

Portielje, Jan Frederik Pieter

A harem beauty with a songbird

Portielje, Jan Frederik Pieter

A Moment by the Fire

Portielje, Jan Frederik Pieter

A Moment by the Fire

Portielje, Jan Frederik Pieter

A White Rose

Portielje, Jan Frederik Pieter

A Young Beauty

Portielje, Jan Frederik Pieter

A young gypsy

Portielje, Jan Frederik Pieter

A Young Spanish Beauty

Portielje, Jan Frederik Pieter

Admiring Her Jewels

Portielje, Jan Frederik Pieter

Admiring Her Jewels

Portielje, Jan Frederik Pieter

Albanian Girl

Portielje, Jan Frederik Pieter

An Alluring Glance

Portielje, Jan Frederik Pieter

An East European Beauty

Portielje, Jan Frederik Pieter

An Elegant Gypsy

Portielje, Jan Frederik Pieter

An Oriental Beauty

Portielje, Jan Frederik Pieter

An Oriental Beauty

Portielje, Jan Frederik Pieter

An Oriental Beauty

Portielje, Jan Frederik Pieter

An Oriental Beauty

Portielje, Jan Frederik Pieter

An Oriental Beauty

Portielje, Jan Frederik Pieter

Beauty in an Interior

Portielje, Jan Frederik Pieter

Bedtime

Portielje, Jan Frederik Pieter

Before the Ball

Portielje, Jan Frederik Pieter

Do you want it?

Portielje, Jan Frederik Pieter

Feeding the Bird

Portielje, Jan Frederik Pieter

Feeding the Doves

Portielje, Jan Frederik Pieter

Girl with Mantilla

Portielje, Jan Frederik Pieter

Gypsy Girl

Portielje, Jan Frederik Pieter

Gypsy Girl

Portielje, Jan Frederik Pieter

Ophelia