Vasily Vasilevich Vereshchagin

Showing 61–90 of 98 results

Vereshchagin, Vasily

Temple in Tokyo

Vereshchagin, Vasily

The Attack

Vereshchagin, Vasily

The Carriage

Tretyakov Gallery Moscow

The Deadly Wound

Tretyakov Gallery Moscow

The Fort of Delhi

Vereshchagin, Vasily

The Garden Gate

Vereshchagin, Vasily

The Gate of Timur

Vereshchagin, Vasily

The Good Luck

Tretyakov Gallery Moscow

The Gypsy

Vereshchagin, Vasily

The Himalayan Snow

Vereshchagin, Vasily

The Letter Home

Vereshchagin, Vasily

The Letter Unfinished

Vereshchagin, Vasily

The Mountain Pass

Vereshchagin, Vasily

The North Dvina River

Vereshchagin, Vasily

The Red Lama

Vereshchagin, Vasily

The Retreat of the French Army

Vereshchagin, Vasily

The Retreat of the French Army

Vereshchagin, Vasily

The Sentinel (study)

Vereshchagin, Vasily

The Spy

Vereshchagin, Vasily

The Spy

Vereshchagin, Vasily

The vanquished

Vereshchagin, Vasily

The Victors

Vereshchagin, Vasily

The Watch in the Balkans

Tretyakov Gallery Moscow

Theater Ruins in Chuguchak

Tretyakov Gallery Moscow

Three Buddhist Gods

Vereshchagin, Vasily

Trinity Day

Tretyakov Gallery Moscow

Triumph

Vereshchagin, Vasily

Turkestan Officer