Ivanyi, Bela Grunwald

Showing all 26 paintings

Bela Grunwald Ivanyi

Ivanyi, Bela Grunwald

Battle

Ivanyi, Bela Grunwald

Between Crags 1901

Ivanyi, Bela Grunwald

Christ in Garden Getsmane 1903

Ivanyi, Bela Grunwald

Devotion (Ave Maria) 1891

Ivanyi, Bela Grunwald

Drying Clothes 1903

Ivanyi, Bela Grunwald

Gipsies on the Field 1905

Ivanyi, Bela Grunwald

In the Valley 1900

Ivanyi, Bela Grunwald

Market of Kecskemet in Winter 1911

Ivanyi, Bela Grunwald

Moon Rise 1897

Ivanyi, Bela Grunwald

Moonrise

Ivanyi, Bela Grunwald

Rest at the Lake Shore

Ivanyi, Bela Grunwald

Self-portrait

Ivanyi, Bela Grunwald

Shepherd and Peasant Woman

Ivanyi, Bela Grunwald

Shepherd and Peasant Woman 1892

Ivanyi, Bela Grunwald

Spring Excursion 1903

Ivanyi, Bela Grunwald

Springtime Landscape 1910

Ivanyi, Bela Grunwald

Still life 1912

Ivanyi, Bela Grunwald

Still-life before 1903

Ivanyi, Bela Grunwald

The Three Magi 1903

Ivanyi, Bela Grunwald

The Warlord’s Sword 1890

Ivanyi, Bela Grunwald

View of Nagybanya with Gutin 1900

Ivanyi, Bela Grunwald

Watering 1902

Ivanyi, Bela Grunwald

Woman by the Water 1897