Maliavin, Filipp Andreevich

Showing all 26 paintings

Filipp Andreevich Maliavin

Maliavin, Filipp Andreevich

Country Ablutions

Maliavin, Filipp Andreevich

Country Life

Maliavin, Filipp Andreevich

Dancing Peasant Woman

Maliavin, Filipp Andreevich

Dancing Woman

Maliavin, Filipp Andreevich

Laughing Girl

Maliavin, Filipp Andreevich

Laughing Woman

Maliavin, Filipp Andreevich

Life in the Country

Maliavin, Filipp Andreevich

Mother Russia

Maliavin, Filipp Andreevich

Peasant Woman

Maliavin, Filipp Andreevich

Portrait of a Girl

Maliavin, Filipp Andreevich

Portrait of a Lady

Maliavin, Filipp Andreevich

Portrait of a Woman

Maliavin, Filipp Andreevich

Portrait of a Woman

Maliavin, Filipp Andreevich

Portrait of P.I. Kharitonenko with His Son

Maliavin, Filipp Andreevich

Regatta

Maliavin, Filipp Andreevich

Russian Woman Carrying Water

Maliavin, Filipp Andreevich

Seated Woman in an Interior

Maliavin, Filipp Andreevich

Self Portrait

Maliavin, Filipp Andreevich

The Dance

Maliavin, Filipp Andreevich

Three Women

Maliavin, Filipp Andreevich

Troika in the Snow

Maliavin, Filipp Andreevich

Woman

Maliavin, Filipp Andreevich

Woman

Maliavin, Filipp Andreevich

Women