Vasily Polenov

Showing 121–150 of 315 results

Polenov, Vasily

Martha

Polenov, Vasily

Monastery by the River

Polenov, Vasily

Montenegrin

Polenov, Vasily

Montenegrin Girl

Polenov, Vasily

Montenegrin Girl

Polenov, Vasily

Moscow Backyard 1878

Polenov, Vasily

Moscow Courtyard

Polenov, Vasily

Moscow Courtyard

Polenov, Vasily

Mosque in Jenin

Polenov, Vasily

Mountain River

Polenov, Vasily

Odalisque 1875

Polenov, Vasily

Oka Riverside, Oaks

Polenov, Vasily

Old Cairo

Polenov, Vasily

Old Gates Normandy 1875

Polenov, Vasily

On the Way to Jerusalem

Polenov, Vasily

Overgrown Pond

Polenov, Vasily

Palace Ruins in Palestine

Polenov, Vasily

Palestinian Landscape

Polenov, Vasily

Park in Olshanka

Polenov, Vasily

Path Along the River

Polenov, Vasily

Pond 1879

Polenov, Vasily

Pond in Abramtsevo

Polenov, Vasily

Pond in Abramtsevo

Polenov, Vasily

Pond In Abramtzevo 1883

Polenov, Vasily

Pond in the Park