Vereshchagin, Vasily

Showing 361–390 of 408 results

Vereshchagin, Vasily

The Sentinel (study)

Vereshchagin, Vasily

The Spy

Vereshchagin, Vasily

The Spy

Vereshchagin, Vasily

The Taj Mahal Evening

Tretyakov Gallery Moscow

The Tomb of Sheikh Selim

Tretyakov Gallery Moscow

The Trophies

Tretyakov Gallery Moscow

The vanquished

Vereshchagin, Vasily

The Victors

Tretyakov Gallery Moscow

The Watch

Vereshchagin, Vasily

The Watch in the Balkans

Tretyakov Gallery Moscow

Theater Ruins in Chuguchak

Tretyakov Gallery Moscow

Three Buddhist Gods

Vereshchagin, Vasily

Tombs in Jerusalem

Vereshchagin, Vasily

Trinity Day

Tretyakov Gallery Moscow

Triumph

Buildings & Architecture

Triumph 1872

Tretyakov Gallery Moscow

Turkestan Officer

Tretyakov Gallery Moscow

Turkestan Soldier

Vereshchagin, Vasily

Turkmen Man

Tretyakov Gallery Moscow

Two Children

Vereshchagin, Vasily

Two Jews

Vereshchagin, Vasily

Two Jews 1883 1884