Weir, Julian Alden

Showing 1–30 of 129 results

Julian Alden Weir

Weir, Julian Alden

A Follower of Groliier

Weir, Julian Alden

A Visiting Neighbor

Weir, Julian Alden

After the Ride

Weir, Julian Alden

Afternoon by the Pond

Weir, Julian Alden

An Autumn Stroll

Weir, Julian Alden

At the Piano

Weir, Julian Alden

At the Water Trough

Weir, Julian Alden

Autumn Days

Weir, Julian Alden

Autumn on the River

Weir, Julian Alden

Autumn Rain

Weir, Julian Alden

Back Road

Weir, Julian Alden

Branchville the Palace Car

Weir, Julian Alden

Children Burying a Bird

Smithsonian American Art Museum

Children Burying a Bird

Weir, Julian Alden

Connecticut Village

Weir, Julian Alden

Copy after Botticelli

Weir, Julian Alden

Cora

Weir, Julian Alden

Danbury Hills

Weir, Julian Alden

Face in Shadow

Weir, Julian Alden

Face Reflected in a Mirror

Weir, Julian Alden

Fireside Dreams

Weir, Julian Alden

Flora

Weir, Julian Alden

Flowers in a Delft Jug

Weir, Julian Alden

Fruit

Weir, Julian Alden

Geraniums

Weir, Julian Alden

Girl Knitting

Weir, Julian Alden

Girl Standing by a Gate