Weir, Julian Alden

Showing 31–60 of 129 results

Weir, Julian Alden

Green Hills and Farmland

Weir, Julian Alden

Haystacks Shepherd and Sheep

Weir, Julian Alden

Houses in Pasture

Weir, Julian Alden

Ideal Head

Met Museum of Art

Idle Hours 1888

Weir, Julian Alden

In the Livingroom

Weir, Julian Alden

In the Shade of a Tree

Weir, Julian Alden

In the Sun

Weir, Julian Alden

Landscape

Weir, Julian Alden

Landscape

Weir, Julian Alden

Landscape with Cattle

Weir, Julian Alden

Landscape with Seated Figure

Weir, Julian Alden

Lengthening Shadows

Weir, Julian Alden

Little Lizie Lynch

Weir, Julian Alden

Loading Ice

Weir, Julian Alden

Midday

Animals & Wildlife

Midday Rest in New England

Weir, Julian Alden

Midday Rest in New England

Weir, Julian Alden

Midsummer Landscape

Weir, Julian Alden

Milkmaid of Popindrecht

Weir, Julian Alden

Milkmaid of Popindrecht

Weir, Julian Alden

Mother and Child

Weir, Julian Alden

Mother and Child 1

Weir, Julian Alden

Nassau Bahamas

Weir, Julian Alden

New England Barnyard

Weir, Julian Alden

New England Meadow